Başkanın Mesajı

Mücahit Mehmet Özdemir

Anasayfa KURUMSAL Mücahit Mehmet Özdemir

Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca İslam ümmetine hizmet etmiş, içinde farklı kültürlerin barındığı zengin kültürlü bir medeniyet olarak varlığını sürdürmüştür. Barış, adalet ve insana hizmeti şiar edinerek sınırları üç kıtaya ulaşmıştır.

İslam ümmetinin hilafet bayraktarlığını yapan Osmanlı Devleti tüm ümmete ve insanlığa faydalı olacak çok sayıda miras bırakmıştır. Medreselerden külliyelere, camilerden aşevlerine, çeşmelerden kervansaraylara bir çok eseri insanlığın hizmetine sunmuştur. Kutsal mekanlara da gereken değeri veren Osmanlı, bu bölgeleri imar ederek Müslümanların hizmetine sunmuştur.

Tüm ümmete ve insanlığa hizmet şuuruyla hareket eden Osmanlı Devletinin mirası, sadece yapılardan ibaret değildir. Osmanlının bize bıraktığı miras, İslam’ın değerlerine sahip çıkarak, ümmete ve insanlığa hizmet ederek, faydalı olabilmektir.

Bizler Osmanlı Mirasını İhya ve Koruma Derneği olarak amacımız, Osmanlı mirasına sahip çıkarak, ümmete ve insanlığa hizmet şuuruyla hareket etmektir. Bu bağlamda restorasyon ve onarım çalışmaları yaparak mirasımızı ihya etmekteyiz. Ecdadımızdan kalan mirasın amacına uygun bir şekilde kullanılması ve insanlığa hizmete devam etmesi için çabalamaktayız. Bizlere vereceğiniz her türlü destek bu mirasın canlandırılması için bizlere güç katacaktır.

Sizleri bu mirası ihya etmeye davet ediyoruz…

Saygılarımla
Mücahit Mehmet Özdemir