BEKÎRİYYE CAMİİ (Sana, YEMEN)

Anasayfa OSMANLI KÖŞESİ BEKÎRİYYE CAMİİ (Sana, YEMEN)

Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethetmesiyle Osmanlı’ya bağlılığını ilân eden ve Kanunî Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı idaresine giren Yemen’de 1597 yılında Yemen Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen cami, başkent Sana’da, klâsik Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ilk eser olma özelliği taşımaktadır.