EV RESTORASYON PROJELERİ

Anasayfa Online Bağış

Sen ecdadı ile övünen nesil, şimdi bak her yer harap, her yer zelil. Şu övündüğün han belki atan için bir sığınaktı. Şu kubbelerden ezan okunur, şu saflar insan dolardı. Şimdi zalimin elinde yıkık medreseler, camiler viran, haneler harap. Vaktidir bir el uzat. Tarihten bize emanet kalan evlerimizin günümüz teknolojisi ve imkanları ile restorasyon yapılması için bir haneye bir harç, bir tuğla da sen koy.

Restorasyon ve Onarım Faaliyetleri Hakkında: 

Ümmetin mirasını ve tarihini ihmal etmek, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi unutmak anlamına gelir. Bu nedenle tarihi bilinci oluşturmak adına, tarihi mekânların ve İslam medeniyetinin mirasının restorasyonu, gelecek neslin korunması ve eğitilmesi için çok önemlidir. Miras millete değerini verir; geçmiş nesillerden alınacak örnekler ve deneyimler, bizlerin gelişimi ve ilerleyişi için katkıda bulunur. Bu nedenle miras, eski nesillerden günümüze bir armağandır ve onu korumak, bozulmasını veya işgalini önlemek bizim sorumluluğumuzdur.

Yaşamımıza bağlı olduğumuz gibi İslam medeniyetinin mirasına da yakından bağlı olmalıyız. Geçmişini silen ve tarihini terk eden insan, kaybolmuş bir insandır. Bütün milletler, kendi miraslarına bağlıdır. Bununla birlikte, miraslarını geçmiş ve şimdi arasında bir bağlantı olarak düşünenler geleceğe emin adımlarla ilerleyebilirler.

İslam medeniyetinin geçmişle gelecek arasında bir köprü kurabilmesi için mirasımızla olan ilişkisi iyi olmak zorundadır. Bu ilişki mirasımızın varlığıyla beslenir, güçlenir ve zenginleşir. Mirası yok olmuş bir millet, yok olmuş durumdadır.

Filistin’de bulunan islam eserleri de işgal altındadır. Mukaddes mekanlar ve mescidler işgal edilerek sinagoka çevrilmektedir. Eski Kudüs’te Müslümanların evleri ve tarihi yapılar boşaltılıp, restore edilerek Yahudilere verilmektedir.

Bizler Uluslararası Osmanlı Mirasını ihya ve Koruma Derneği olarak, Kudüs’teki varlığımızın kalıcı olması adına yapılan faaliyetlerin en önemlilerinin restorasyon çalışmaları olarak görmektedir. Böylece kardeşlerimize olan desteklerimiz kalıcı olacaktır.

Hedefler:

Restorasyon faaliyetleri ile tarihi binaları, evleri ve mukaddes mekânları korumak.
İçinde tarihi hikâyeleri barındıran tarihi yapıları imar ve yeniden inşa etme üzerine çalışmak.
Uzman arkeologlar, araştırmacılar ve tarihçiler aracılığıyla tarihi yapıları tespit edip belgeleme üzerine çalışmak.


Kutsal Mekânları Restorasyon


Proje Tanımı:
Mukaddes mekânları ve mescitleri restore ederek korumayı ve İslam medeniyetinin mirası olan bu emanetlere sahip çıkmayı hedeflemekteyiz. İşgalci İsrail, sahipsiz gördüğü mescitleri sinagoga çevirmekte ya da başka bir amaçla el koymaktadır. Amacımız işgalcilerin bu kirli oyunlarına engel olarak ümmetin değerlerine sahip çıkmaktır.


Tarihi Yapıları Restore Etme

Proje Tanımı: Geçmişe tanıklık eden tarihi binaları (çeşme, revak, kemer, hamam vs.) restore ederek yeniden ihya etmeyi amaçlamaktayız. Böylece geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca eski Kudüs içindeki ev ve dükkânları restore ederek işgalciler tarafından el konulmasına engel olmaktayız.

Sepete Ekle
Bağış Yap