HIZLI BAĞIŞ
HIZLI BAĞIŞ YAP

Zekatım Kudüste-Gazze'de

Anasayfa
ARROW

Projelerimiz

ARROW

ZEKAT VE SADAKA

ARROW
Zekatım Kudüste-Gazze'de
Bağış Tutarını giriniz
Sepete Ekle
SEPETE EKLE
Bağış Yap
BAĞIŞ YAP

ZEKATIM KUDÜS'TE-GAZZE'DE

Bir insani ve islami yardım kampanyası olan “ZEKATIM KUDÜS'TE-GAZZE'DE” müslümanları en önemli dini vecibelerden biri olan zekat ibadetini düzenli olarak her sene Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya vermelerine teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu proje ile büyük ekonomik sıkıntılar ve zorluklarla karşı karşıya olan mübarek Kudüs şehrinin ve halkının ihtiyaçları aktif bir şekilde karşılanacaktır. 

Proje Vizyonu
“Zekatını Yücelt”, insani ve islami bir yardım kampanyası vizyonuyla yapılan bağışların doğrudan Mescid-i Aksa’nın kalbine ve Kudüs şehrine ulaşmasını, böylelikle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Kudüslü müslümanlara her alanda destek olmayı hedeflemektedir.
 

Projenin Uygulanması
Uluslararası İhya Derneği olarak dünya genelindeki müslümanların zekatlarını doğrudan Kudüs’e göndermeleri için “Zekatını Yücelt” kampanyasını başlattık. Zekatlarını kampanyamız aracılığıyla Kudüs’e gönderen bağışçılarımıza zekat ve bağış sertifikası verilecektir.

Zekat ve Mukaddes Toprakların Bereketi
“Zekatını Yücelt” kampanyası zekat vecibesini yerine getirmeyi ve mukaddes toprakların bereketini bir araya toplayan bir projedir. Mescid-i Aksa ve Kudüs’e verilen zekat sahibi bu bereketin kendi hayatında ve malında hasıl olduğunu görecektir.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmaya Teşvik
Zekatını Yücelt” kampanyası Kudüslülerin işgalin gölgesinde ve zor ekonomik koşullar altında yaşadıkları zorluklara ışık tutmaktadır. Kudüs’te fakirlik oranı %80’i, işsizlik oranı ise %31’i geçmiştir. Bu kampanya ile Kudüslülerin ihtiyaç duydukları alanlarda projeler gerçekleştirilerek gerekli yaşam koşulları sağlanacak ve geliştirilecektir. 

Zekatın Verileceği 8 Sınıf İnsanın Kudüs’te Bulunması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali el-Karadaği zekatın verilebileceği 8 grubun hepsinin Kudüs’te bulunduğunu belirterek şöyle demiştir: “Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde bulunan zekatın verileceği 8 grup insanın özellikleri şuan Kudüs’te ve Filistin’de yaşayan müslümanlarla uyuşmaktadır. Kudüslülerin direnişlerinde onlara destek olmak için her türlü yolu kullanmak, büyük bir gayretle çaba harcamak gerekmektedir.”

Kudüs’teki Ekonomik ve Toplumsal Sıkıntılara Dikkat Çekmek
“Zekatını Yücelt” kampanyası Kudüs’teki zor ekonomik ve toplumsal sıkıntılara ışık tutarak insani yardıma ne kadar ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir. Bundan dolayı kampanya bu sıkıntıların giderilmesinde aktif bir rol almaktadır.

Zekatın Bir An Önce Kudüs’e Ulaştırılması
Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri Kudüslülerin 70 yıldan fazla yaşadıkları fakirlik, yoksulluk ve zor hayat şartları göz önünde bulundurularak zekatların bir an önce Kudüs ve Eski Şehir sahiplerine gönderilmesi ve ulaştırılması gerektiği fetvasını vermiştir.
 

Son Olarak

“Zekatını Yücelt” kampanyası Kudüslülerin direnişlerinde onlara destek olmak, ve mukaddes toprakların bereketinden nasiplenmek için önemli bir adımdır. İnsani yardım ve dayanışma ruhunu müslümanlar arasında yayarak Kudüslü müslümanların ihtiyaç duydukları desteği her alanda temin edecektir.